Fellesemnet i Matematikk

Økt 21. Rasjonale funksjonar

Forarbeid

21.1. Forarbeid

Stoffet til denne økta svarer til Kapittel 6.2 i Adams og Essex.

Problem 21.1 Finn fylgjande integral

1 x + adx =

Oppgåve 21.1 Finn fylgjande integral

1 x adx =

Samanlikn løysinga med problemet over (dømet).

Problem 21.2 Finn fylgjande integral

4x2 + 2x 1 x + 2 dx =

Problem 21.3 Finn fylgjande integral

1 x2 + a2dx = (35)  1 x2 a2dx = (36)  x x2 + a2dx = (37)  x x2 a2dx = (38) 

Oppgåve 21.2 Finn fylgjande integral

x x2 a2dx =

Problem 21.4 Finn fylgjande integral

1 x2 + bx + adx =