Fellesemnet i Matematikk

Økt 16. Taylor-rekker

Fellesemnet i Matematikk

16. Økt 16. Taylor-rekker

Dagens lesestoff er Adams og Essex Kapittel 4.3 og 4.9-4.11.