Fellesemnet i Matematikk

Økt 40. Repetisjon

Fellesemnet i Matematikk

40. Økt 40. Repetisjon

Me bruker fyrste time på nedanståande oppvåver om komplekse tal. Andre time bruker me til quiz.