Fellesemnet i Matematikk

Økt 19. Integral som areal

Forarbeid

19.1. Forarbeid

Døma nedanfor er laga til Kapittel 5.7 i Adams og Essex. I tillegg må du sjå gjennom stoffet til Økt 17 på nytt.

Problem 19.1 Finn arealet som er avgrensa av dei to kurvene y = 4 x2 og y = 3x.

Problem 19.2 Finn arealet som er avgrensa av dei to kurvene y = 4 x2 og y = 3x.

Dette er same oppgåve som over, men med eit alternativt løysingsresonnement.

Problem 19.3 Finn arealet som er avgrensa av dei to kurvene y = 2 x2 og y = x2.