Fellesemnet i Matematikk

Økt 5. Optimering

Fellesemnet i Matematikk

5. Økt 5. Optimering

I timen vil me fokusera på oppgåver som set derivasjon i perspektiv. Forarbeidet i avsnitt 5.2 gjev ein introduksjon til dette.

Parallelt med dette er det viktig å repetera grunnleggjande derivasjonsreglar som de bør kunna frå før. Avsnitt 5.1 er starten på dette, og det arbeider me vidare med i Økt 6. Dette stoffet finn de òg i Adams og Essex kapittel 2.3.