Fellesemnet i Matematikk

Økt 3. Kontinuitet og uendelegheit

Fellesemnet i Matematikk

3. Økt 3. Kontinuitet og uendelegheit

Dette kapittelet svarer til avsnitt 1.3-1.4 i Adams og Essex.

Læringsmål for økta er å

1.
forstå kva det vil seia at ein funksjon er kontinuerleg
2.
kunna analysera funkasjonar når x eller f(x) går mot uendeleg
3.
kjenna omgrepet asymptote

 3.1 Forarbeid
  3.1.1 Uendelegheit
  3.1.2 Kontinuitet
 3.2 Etterarbeid