Fellesemnet i Matematikk

Økt 41. Obligatorisk øving

Fellesemnet i Matematikk

41. Økt 41. Obligatorisk øving

Oppgåve 41.1 (Eksamen desember 2014, Del I) Løys z2 + 3iz + 4 = 0, der i = 1.

Oppgåve 41.2 (Eksamen desember 2014, Del I) Rekn ut og skriv på rektangulær form

z = 1 + 3i 1 2i,der i1.

Oppgåve 41.3 Ei parametrisk kruve er gjeven ved x = 1 + t3 og y = 1 t2, 0 t 2.

Finn eit uttrykk for lina som tangerer kruva i punktet der t = 1.

Oppgåve 41.4 (Eksamen desember 2014, Del II) Ei differentiallikning er gjeve som

dy dx = ey cosx

med startvilkår y(0) = 1.

Finn ei tilnærma verdi for y(1,0) ved Improved Euler med steglengd h = 1,0.

Oppgåve 41.5 (Eksamen juni 2016, Del II) Eit legemiddel vert tilført intravenøst til ein pasient med ein hastigheit på 6 mg/h (milligram per time). Lat y(t) vera mengda av stoffet som er i blodet til pasienten ved tidspunkt t. Løys fylgjande initialverdiproblem for y(t):

y(t) = 0,03y(t) + 6, (68)  y(0) = 0. (69) 

Finn mengda av stoffet når t .

Oppgåve 41.6 (Eksamen juni 2016, Del II) Set opp integralet for overflatearealet Sx=0 av omdreiningslegemet som vert danna når kurva f(x) = ex, 0 x 1, vert rotert om y-aksen.

Bruk Simpsons metode til å finna tilnærminga S4 til arealet Sx=0.