Fellesemnet i Matematikk

Økt 16. Taylor-rekker

Taylorrekker

16.3. Taylorrekker

Definisjon 12 Lat f(x) vera ein funksjon. Taylor-polynomet av nte orden åt f(x) er definert som

Pn(x) = f(x0) + f(x0) 1! (x x0) + f(x0) 2! (x a)2 + f(x0) 3! (x a)3 + + f(n)(x0) n! (x a)n (30) 

Problem 16.5 Finn taylorpolynomiet av orden 4 for cosx rundt punktet x = π4.

Oppgåve 16.3 Oppgåve 1, 3 og 5 (samt 13) frå Adams og Essex kapittel 4.10.