Fellesemnet i Matematikk

Økt 7. Meir derivasjon

Fellesemnet i Matematikk

7. Økt 7. Meir derivasjon

Denne økta inneheld stoff frå kapittel 2.7 og 2.9-2.10 i Adams og Essex. Føredraga er hovudsakleg gjennomarbeidde døme, og det viktigaste er å sjå og tenkja gjennom dess før timen.