Fellesemnet i Matematikk

Økt 3. Kontinuitet og uendelegheit

Etterarbeid

3.2. Etterarbeid

Det er alltid lurt å øva seg på so mange oppgåver som råd. Få vil koma gjennom alle oppgåvene nedanfor, men prøv å gjera nokon av dei.

Oppgåve 3.5 (Undelegheit) Frå Adam og Essex, kapittel 1.3: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19 og 31.

Oppgåve 3.6 (Kontinuitet) Frå Adam og Essex, kapittel 1.4: 1, 3, 7, 13, 17, 29 og 39.