Fellesemnet i Matematikk

Utkast til seinare økter

Notes

C.2. Notes

Finn

d dxex

1.
Folketal
2.
Edge detection
3.
Unit cost
4.
Fart under bilferd