Fellesemnet i Matematikk

Økt 34. Differentiallikningar

Klassifikasjon av differentiallikningar

34.2. Klassifikasjon av differentiallikningar

Definisjon 22 En ordninær differentiallikning (ODE) er ei likning som involverer ein funksjon f(x) i éin variabel (x) og dei deriverte, samt variabelen x.

Me skal ikkje studera partielle diferentiallikningar (PDE) som inneber funksjonar i fleire variable, t.d. f(x,y).

Definisjon 23 Ordenen til ei differentiallikning viser til den høgste ordenen til dei deriverte som inngår. Ei differentiallikning i f(x) er nte orden dersom den nte-deriverte f(n)(x) inngår, men ingen høgare ordens derivert f(m)(x) inngår (m > n).

Definisjon 24 Ei differentiallikning i y(x) er lineær dersom ho kan skrivast på formen

an(x)y(n)(x) + a n1(x)y(n1)(x) + a 2(x)y(x) + a 1(x)y(x) + a 0(x)y(x) = f(x).

Definisjon 25 Ei lineær differentiallikning i y(x) er homogen dersom ho kan skrivast på formen

an(x)y(n)(x) + a n1(x)y(n1)(x) + a 2(x)y(x) + a 1(x)y(x) + a 0(x)y(x) = 0.