Fellesemnet i Matematikk

Økt 7. Meir derivasjon

Antiderivasjon

7.3. Antiderivasjon

Antiderivasjon er starten på to tema som er heilt sentrale når ein skal laga matematiske modellar av røynda: differentiallikningar (populært kalla difflikningar) og integrasjon. I dette avsnittet ser me på ubestemte integral og på den aller enklaste formen for differentiallikningar.

Problem 7.3 Tenk deg at du kastar ei kule opp i vêret. Farten på ballen i høgderetninga når du slipp er v0 = 15 m/s. Høgda når du slipp ballen er h0 = 1.8 m over bakken.

Kor høgt over bakken er ballen etter t sekund?

Problem 7.4 Finn

x4dx

Problem 7.5 Finn y(x) når

y = x (24)  y(1) = 0 (25) 

Oppgåve 7.3 Løys oppgåvene 1, 5, 27, 29, 33 frå kapittel 2.10 i Adams og Essex.