Fellesemnet i Matematikk

Økt 2. Grenseverdiar

Oppsummering/Etterarbeid

2.4. Oppsummering/Etterarbeid

Læringsmåla for denne økta har vore:

1.
Intuitiv forståing av grenseverdi
2.
Kjenna notasjonen for grenseverdi
3.
Kunne rekna ut grenseverdi for rasjonale funksjonar

Merknad 3 Der er fleire oppgåver i læreboka, og oddetalsoppgåvene har òg fasit. Det er lurt å gjera so mange oppgåver som råd, for å læra stoffet.

Oppgåvene for hovudopplegget i Matematikk 1 2015 var henta frå Adams og Essex kapittel 1.2: Oppgåvene 1, 3, 5, 7, 9, 15, 23, (37), 51, 57, 61 og 63.