Fellesemnet i Matematikk

Økt 12. Komplekse funksjonar

Fellesemnet i Matematikk

12. Økt 12. Komplekse funksjonar

Stoffet for denne økta er henta frå Adams og Essex bilag (appendix) I-II.

Problem 12.1 Me har likninga

z = wn.

Skriv

z = r(cosθ + isinθ)

og finn w.

Problem 12.2 Gjeve ein funksjon f(z) over dei komplekse tala. Korleis finn me den deriverte f(z)?

Problem 12.3 Kva meiner me med ex+iy? Kan ta potensar med kompleks eksponent?

Problem 12.4 Fin dei tre kubikkrøtene til 8i.

Oppgåve 12.1 Løys oppgåve 51, 53 (og 54) i Appendix I i Adams og Essex