Fellesemnet i Matematikk

Økt 32. Matriserekning

Matrisearitmetikk

32.2. Matrisearitmetikk

Problem 32.4 Rekn ut produktet

1 2 3 4 5 6 0 1 2 1 1 0 = (48) 

I dei neste oppgåvene bruker me fylgjande matriser:

A = 1 2 0 1 (49)  B = 1 1 1 1 (50)  C = 1 1 1 0 (51) 

Oppgåve 32.3 Rekn ut og samanlikna fylgjande:

1.
AB =
2.
BA =

Kan du seia noko generelt om samanhengen for vilkårlege verdiar av A og B?

Oppgåve 32.4 Rekn ut og samanlikna fylgjande:

1.
A(BC) =
2.
(AB)C =

Kan du seia noko generelt om samanhengen for vilkårlege verdiar av A, B og C?

Oppgåve 32.5 Rekn ut og samanlikna fylgjande:

1.
A(B + C) =
2.
AB + AC =

Kan du seia noko generelt om samanhengen for vilkårlege verdiar av A, B og C?

Oppgåve 32.6 Rekn ut og samanlikna fylgjande:

1.
(A + B)C =
2.
AC + BC =

Kan du seia noko generelt om samanhengen for vilkårlege verdiar av A, B og C?

Oppgåve 32.7 Lat c = 2 Rekn ut og samanlikna fylgjande:

1.
2(AB) =
2.
(2A)B =
3.
A(2B) =

Kan du seia noko generelt om samanhengen for vilkårlege verdiar av A, B, C og c?

Oppgåve 32.8 Skriv

I = 1 0 0 1 (52) 

Rekn ut

1.
IB =
2.
BI =
3.
IA =
4.
AI =

Samanlikn svara. Kva kan du seia om CI og IC utan å rekna?

Problem 32.5 Lat

A = 1 2 3 4 5 6 (53) 

Finn den transponerte matrisa AT.