Fellesemnet i Matematikk

Økt 37. Lineære differentiallikningar

Fellesemnet i Matematikk

37. Økt 37. Lineære differentiallikningar

Problem 37.1 Løys differentiallikninga

y + 4y = 0.

Oppgåve 37.1 Løys differentiallikninga

y y = 0.

Problem 37.2 Løys differentiallikninga

y + 4y = cost.

Oppgåve 37.2 Løys differentiallikninga

y y = cost.

Problem 37.3 Løys differentiallikninga

y + 4y = cos(2t).

Oppgåve 37.3 Løys differentiallikninga

y y = cos(2t).

Problem 37.4 Løys differentiallikninga

y + 4y = cost + cos(2t).

Oppgåve 37.4 Løys differentiallikninga

y y = et + cos(2t).

Oppgåve 37.5 Oppgåve 1, 3, 5, 7, (11) kapitel 18.6.