Fellesemnet i Matematikk

Økt 25. Simpsons metode

Fyrste time (Simpsons metode)

25.2. Fyrste time (Simpsons metode)

Oppgåve 25.1 Oppgåve 1, 3, 5, 6. i Kapittel 6.7 i Adams og Essex.