Fellesemnet i Matematikk

Økt 7. Meir derivasjon

Bruk av den deriverte

7.1. Bruk av den deriverte

Problem 7.1 Ta ein sirkel med radius r og ein trapes innskriven i sirkelen (dvs. at alle fire hjørna ligg på sirkelen), slik at grunnlinjen i trapesen er diameteren på sirkelen. Kva høgd skal trapesen ha for at arealet skal vera størst mogleg?

Oppgåve 7.1 Løys oppgåvene 1 og 11 frå kapittel 2.7 i Adams og Essex.