Fellesemnet i Matematikk

Økt 27. Kurver og overflater

Fellesemnet i Matematikk

27. Økt 27. Kurver og overflater

Sjå på kurven til ein deriverbar funksjon f(x). Kva er lengda på denne kurva over intervallet [a,b]?

Me tek kurven til ein deriverbar funksjon f(x) på eit intervall [a,b] og roterer han rundt x-aksen. Kva er arealet av overflata på rotasjonslegemet som me då får?

Oppgåve 27.1 (Ekstra) Oppgåve 27 i Kapittel 7.1 i Adams og Essex.

Oppgåve 27.2 Oppgåve 1, (11) i Kapittel 7.2 i Adams og Essex.

Oppgåve 27.3 Oppgåve 1, 3, 7 (se ex2), (5 - del i to biter), 20, 21, 23 og ((25 - trig subst.)) i Kapittel 7.3 i Adams og Essex.