Fellesemnet i Matematikk

Økt 2. Grenseverdiar

Fyrste time (Plenumsdiskusjon)

2.2. Fyrste time (Plenumsdiskusjon)

Kva meiner me med ein grenseverdi?

Oppgåve 2.1

Dei to oppgåvene nedanfor skal me gjera som ein quiz i Socrative. Foilane til høgre inneheld svaralternativ.

Oppgåve 2.2 Finn fylgjande grenser:

1.
limx1x =?
2.
limx13x =?
3.
limx17 =?

Lat a og c vera konstantar og finn fylgjande grenser:

4.
limxax =?
5.
limxac =?
6.
limxa2x + c =?

Oppgåve 2.3 Finn fylgjande grenser:

limx2(x2 2) = (3)  limx2x2 2 x 1 = (4)  limx2(x2 x 2) = (5)  limx2x2 x 2 x 1 = (6)  limx2x2 x 2 x 2 = (7)