Fellesemnet i Matematikk

Økt 6. Derivasjon

Fellesemnet i Matematikk

6. Økt 6. Derivasjon

Denne økta inneheld mykje stoff frå kapittel 2.4-2.6 8 i Adams og Essex. De bør sjå alle føredraga før timen og tenkja gjennom oppgåvene. Me arbeider vidare med oppgåvene i timen.