Fellesemnet i Matematikk

Økt 40. Repetisjon

Komplekse tal (fyrste time)

40.1. Komplekse tal (fyrste time)

Oppgåve 40.1 (Eksamen desember 2015, Del I) Løys z2 + 2iz + 3 = 0, der i = 1.

Oppgåve 40.2 (Eksamen juni 2016, Del II) Finn alle dei fire løysingane av z4 = i.

Skissér løysingane i det komplekse planet.

Oppgåve 40.3 (Eksamen november 2012, Del I) Rekn ut og skriv på rektangulær form

z = 3 + i 1 + 2i,der i1.