Fellesemnet i Matematikk

Økt 2. Grenseverdiar

Andre time (Gruppearbeid)

2.3. Andre time (Gruppearbeid)

Me bruker timen til å løysa oppgåvene i foilsettet som gruppearbeid. Oppgåvene er inspirert av, og tildels kopiert frå, Adams og Essex avsnitt 1.2.