Fellesemnet i Matematikk

Økt 7. Meir derivasjon

Implisitt derivasjon

7.2. Implisitt derivasjon

Problem 7.2 Sjå på ein sirkel med radius r = 5. Finn ei likning for tangenten til sirkelen i punktet (3,4). Kva med ein tangent i eit vilkårlet punkt (x,y)?

Oppgåve 7.2 Løys oppgåvene 1, 5, 7, 9, 11 (13) frå kapittel 2.9 i Adams og Essex.