Fellesemnet i Matematikk

Økt 15. Optimering og funksjonsanalyse

Fellesemnet i Matematikk

15. Økt 15. Optimering og funksjonsanalyse

 15.1 Forarbeid
 15.2 Oppgåver
  15.2.1 I klassa
  15.2.2 Etterarbeid