Fellesemnet i Matematikk

Økt 20. Delvis integrasjon

Løysingsforslag

20.3. Løysingsforslag

Oppgåve 20.2 Finn integralet

x2 tan1xdx

For å løysa denne oppgåva med delvis integrasjon so må me kunna derivera tan=1 (som er enklare enn å integrera tan1). Det igjen, krev at me kan derivera tan. Lat oss starta med desse to delproblema.

Problem 20.5 Finn den derivert

d dxtanx =

Løysinga er

d dxtanx = sec2x = 1 + tan2x

Problem 20.6 Finn den derivert

d dxtan1x =

Løysinga er

d dxtan1x = 1 1 + x2

No kan me skriva

U = tan1x dU = dx 1 + x2 (31)  dV = x2dx V = 1 3x3 (32) 

Desse uttrykka kan me setja inn i integralet for å løysa med delvis integrasjon:

x2 tan1xdx =UdV = UV V dU = 1 3x3 tan1x 1 3x3 1 1 + x2dx (33) 

Det siste integralet kan me studera for seg sjølv.

Problem 20.7 Finn den integralet

1 3x3 1 1 + x2dx

Løysinga er

1 3x3 1 1 + x2dx = 1 6x2 ln(1 + x2)

No har me det me treng, og kan setja inn i (34):

x2 tan1xdx = 1 3x3 tan1x 1 6x2 ln(1 + x2) = 1 62x3 tan1x x2 + ln(1 + x2) (34)