Fellesemnet i Matematikk

Økt 1. Introduksjon til grenseverdiar

Fellesemnet i Matematikk

1. Økt 1. Introduksjon til grenseverdiar

Dette kapittelet svarer nokonlunde til avsnitt 1.1 i Adams og Essex.