Fellesemnet i Matematikk

Økt 6. Derivasjon

Program for timen

6.5. Program for timen

1.
Fyrste time. Quiz med diskusjon. Hovudsakleg om kjerneregelen og trigonometriske funksjonar.
2.
Andre time. Oppgåve 6.3 og 6.4 til drøfting.

Oppgåve 6.7

Dei to oppgåvene nedanfor skal me gjera som ein quiz i Socrative. Foilane til høgre inneheld svaralternativ.