Fellesemnet i Matematikk

Økt 38. Parametriske kurver

Fellesemnet i Matematikk

38. Økt 38. Parametriske kurver

Problem 38.1 Ei parametrisk kurve er gjeven som

x = 1 t, (60)  y = t2 1. (61) 

Skisser kurva i eit plandiagram.

Problem 38.2 Sjå på den same parametriske kurva som i førre oppgåve, dvs.

x = 1 t, (62)  y = t2 1. (63) 

Forklar korleis kurva ser ut, utan å teikna.

Problem 38.3 Ein sirkel er definert ved likninga x2 + y2 = 1. Finn ei parametrisk kurve som definerer den same sirkelen.

Oppgåve 38.1 Oppgåve 1, 3, 5 kapitel 8.2. (Bruk kalkulator/matlab).

Dette er få oppgåver. Me bruker resten av tida på differentiallikningar og matriserekning, og tek fleire oppgåver frå dei siste øktene.