Fellesemnet i Matematikk

Økt 30. Obligatorisk øving

Fellesemnet i Matematikk

30. Økt 30. Obligatorisk øving

Oppgåve 30.1 (Eksamen, Del I, desember 2015) Finn alle løysingane i likningssystemet ved gausseliminasjon

x1 x2 + 3x3 = 4 4x1 3x2 + 8x3 = 9 x1 + x2 2x3 = 2

Oppgåve 30.2 (Eksamen, Del II, juni 2012) Grafane til funksjonen f(x) = x2 og g(x) = 3x 2x2 avgrenser eit flatestykke F med areal A.

Finn arealet A.

Oppgåve 30.3 (Eksamen, Del II, juni 2012) Finn tyngdepunktet i flatestykket F som definert i oppgåva over.

Oppgåve 30.4 (Eksamen, Del II, juni 2012) Flatestykke F er definert som i oppgåva over.

Finn volumet av det romlegement som kjem fram når flatestykket F roterer ein gong om y-aksa.

Oppgåve 30.5 (Eksamen, Del II, desember 2015) Set opp integralet for lengda s på kurva f(x) = 1 x2, 0 x 1.

Bruk Simpsons metode for å finna tilnærminga S4 til lengda s.

Oppgåve 30.6 (Eksamen, Del I, juni 2016) Finn alle løysingane i likningssystemet ved gausseliminasjon

x1 x2 3x4 = 5 x1 2x3 + 2x4 = 2 x2 + 2x3 + x4 = 3