Fellesemnet i Matematikk

Økt 9. Meir derivasjon

Program for timen

9.4. Program for timen