Fellesemnet i Matematikk

Økt 7. Meir derivasjon

Program for timen

7.4. Program for timen

1.
Fyrste time. Drøftingsoppgåver. Problemløysing basert på avsnitt 7.1-7.2.
2.
Andre time. Antiderivasjon og difflikningar. Oppgåver frå avsnitt 7.3.