Fellesemnet i Matematikk

Økt 40. Repetisjon

Andre time

40.2. Andre time

Oppgåve 40.4 (Eksamen juni 2016, Del II) Ei kurve er gjeven ved at y2 = x3 5x + 8.

Bruk implisitt derivasjon til å finna eit uttrykk for y.

Finn eit uttrykk for linja som tangerer kruva i punktet (1,2).