Fellesemnet i Matematikk

Økt 9. Meir derivasjon

Eksponentiell vekst og fall

9.1. Eksponentiell vekst og fall

Korleis løyser me differentiallikningar på denne formen?

y(t) = k y, (26)  y(0) = C (27) 

Problem 9.1 (Adams og Essex oppg. 10 s. 190) Sukker vert oppløyst i vatn med ein rate proporsjonal med attverande mengd med uløyst sukker. Tenk deg at du har 50 kg uløyst sukker i vatn opprinneleg. Etter 5 timar er der 20 kg att. Kor mykje lenger tid vil det ta før 90% av sukkeret er oppløyst?

Oppgåve 9.1 Løys oppgåve 9, 11, 13, 25 (sjå example 3) frå kapittel 3.4 i Adams og Essex.