Fellesemnet i Matematikk

Økt 32. Matriserekning

Vidare øving

32.3. Vidare øving

Oppgåve 32.9 Oppgåve 1-13(odde) i Kapittel 1.4 i Lay.

Oppgåve 32.10 Oppgåve 1, 2, 3, 7, 9, 10 og 11 i Kapittel 2.1 i Lay.

Oppgåve 32.11 Oppgåve 27, (28) i Kapittel 2.1 i Lay.