Fellesemnet i Matematikk

Økt 14. Kopla vekstrater og numerisk likningsløysing

Fellesemnet i Matematikk

14. Økt 14. Kopla vekstrater og numerisk likningsløysing