Fellesemnet i Matematikk

Økt 19. Integral som areal

I timen

19.2. I timen

Oppgåve 19.1 Oppgåve 4-10 (partal), 13, 15, 21, 23, 41 (se ex9) og 43 i Adams og Essex kapittel 5.6.

Oppgåve 19.2 Oppgåve 1, 3, 7 (samt 17) i Adams og Essex kapittel 5.7.