Fellesemnet i Matematikk

Økt 5. Optimering

Forarbeid (introduksjon til timen)

5.2. Forarbeid (introduksjon til timen)

Kva bør torskekvoten for kystfisket vera i 2017?