Fellesemnet i Matematikk

Økt 5. Optimering

Funksjonstolking (andre time)

5.4. Funksjonstolking (andre time)

pict


Figur 3: Funksjonen f(x) til oppgåve 5.8.

Oppgåve 5.8 Sjå på funksjonen f(x) i figur 3.

1.
Teikn ei rask skisse av kurva til f(x).
2.
For kva verdiar av x er f(x) deriverbar.

Oppgåve 5.9 (Adams og Essex oppg. 47, s. 108 (fritt omskrive)) Der er to distinkte rette liner som tangerer kurva y = x2 og som passerer gjennom punktet (1,3). Find likningane for båe tangentane.

Hint: Tangeringspunkta er ikkje oppgjevne. Dei har formen (a,a2).

Oppgåve 5.10 Gjer oppgåve 1–19 (ulike nummer) frå Adams og Essex kapittel 2.3 (side 115).