Fellesemnet i Matematikk

Økt 39. Parametriske kurver

Fellesemnet i Matematikk

39. Økt 39. Parametriske kurver

Tips. Dersom du treng å plotta ei parametrisk kurve raskt, so kan du bruka denne tenesta: https://graphsketch.com/parametric.php

Sjå på den parametriske kurva

x = f(t) = t2 + t, (64)  y = g(t) = t2 t. (65) 

Finn stigningstalet til kurva i punktet (0,0).

Sjå på den parametriske kurva

x(t) = 1 t3, (66)  y(t) = 1 + t2. (67) 

Finn lengda på kruva for 1 t 1.

Oppgåve 39.1 Oppgåve 1, 9, 11, 13. kapitel 8.3.

Oppgåve 39.2 Oppgåve 1, (5), 7, (9), 13 kapitel 8.4.