Fellesemnet i Matematikk

Økt 9. Meir derivasjon

Inverse trigonometriske funksjonar

9.2. Inverse trigonometriske funksjonar

Har sin ein invers?

Problem 9.2 Finn

d dxsin1x

Problem 9.3 Finn cos11 2 .

Oppgåve 9.2 Løys oppgåve 1, 3, 5 og 7 frå kapittel 3.5 i Adams og Essex utan å bruka maskin/kalkulator.

Problem 9.4 Finn cos(sin1x).

Oppgåve 9.3 Løys oppgåve 13, 19, 23, 25 (29) og 53 frå kapittel 3.5 i Adams og Essex.