Fellesemnet i Matematikk

Økt 21. Rasjonale funksjonar

Oppgåver

21.2. Oppgåver

Oppgåve 21.3 (I timen) Oppgåve 2, 4 og 6 frå Kapittel 6.2 i Adams og Essex.

Oppgåve 21.4 (I timen) Oppgåve 20 frå Kapittel 6.2 i Adams og Essex.

Oppgåve 21.5 (Heimearbeid – Fasit i læreboka) Oppgåve 1, (3), 5, 9 (poly.div), 11, (21) og (23) frå Kapittel 6.2 i Adams og Essex.