Fellesemnet i Matematikk

Økt 19. Integral som areal

Fellesemnet i Matematikk

19. Økt 19. Integral som areal

 19.1 Forarbeid
 19.2 I timen