Fellesemnet i Matematikk

Økt 18. Obligatorisk øving

Fellesemnet i Matematikk

18. Økt 18. Obligatorisk øving

NB! Nokre av oppgåvene er henta frå tidlegare eksamen. Eksamen har to delar, der Del I er utan hjelpemiddel, medan Del II er med kalkulator og lærebok (inkl. handskrivne notat i læreboka). Når det står at oppgåva er frå Del I, so treng du altso å læra å løysa ho utan hjelpemiddel.

Oppgåve 18.1 (Frå eksamen, del I, juni 2015) Finn P2(x), taylorpolynomet av grad 2 for f(x) = ex2 med senter i a = 0.

Bruk P2(x) til å finna ein tilnærma verdi av f(0,2).

Kva verdi gjev kalkulatoren din for f(0,2).

Oppgåve 18.2 (Frå eksamen, del II, juni 2015) Kurvene y = x og y = cos(2x) har eit skjæringspunkt mellom 0 og 1. Finn skjæringspunktet ved Newtons metode i to steg. Set x0 = 0,5.

Oppgåve 18.3 (Frå eksamen, del I, juni 2015) Løys differentiallikninga

y 6y + 10y = 0.

Oppgåve 18.4 (Frå eksamen, del I, juni 2015) Finn integralet

1 (x + 1)2dx.

Oppgåve 18.5 Finn integralet

lnt t dt.

Oppgåve 18.6 Finn integralet

1e 1 tlntdt.

Oppgåve 18.7 Finn integralet

sin2(x + 1)dx.

Oppgåve 18.8 Finn integralet

0π cos2(x + 1)dx.