Fellesemnet i Matematikk

Gamle eksamensoppgåver

Fellesemnet i Matematikk

A. Gamle eksamensoppgåver

1.
Hausten 2016
2.
Våren 2016
3.
Hausten 2015
4.
Våren 2015
5.
Hausten 2014
6.
Våren 2014
7.
Hausten 2013
8.
Våren 2013
9.
Hausten 2012
10.
Våren 2012