Fellesemnet i Matematikk

Økt 9. Meir derivasjon

Fellesemnet i Matematikk

9. Økt 9. Meir derivasjon

Stoffet for denne økta er henta frå Adams og Essex kapittel 3.4–3.6.