Fellesemnet i Matematikk

Økt 16. Taylor-rekker

Ubestemte uttrykk og l’Hôpitals regel

16.1. Ubestemte uttrykk og l’Hôpitals regel

Oppgåve 16.1 Oppgåve 1-23 (odde) frå Adams og Essex kapittel 4.3.

Problem 16.1 Finn grenseverdien

limx1 lnx x2 1.

Problem 16.2 Finn grenseverdien

limxx3 ex.

Problem 16.3 Finn grenseverdien

limx1 x lnx.