Fellesemnet i Matematikk

Økt 15. Optimering og funksjonsanalyse

Oppgåver

15.2. Oppgåver

  15.2.1 I klassa
  15.2.2 Etterarbeid

15.2.1. I klassa

Oppgåve 15.1 Oppgåve 6 frå Adams og Essex kapittel 4.6.

Me held fram med oppgåver frå kapittel 4.4 og 4.8 i læreboka.

15.2.2. Etterarbeid

Oppgåve 15.2 Oppgåve 1 og 21 frå Adams og Essex kapittel 4.4.

Oppgåve 15.3 Oppgåve 3 (og 19 og 23) frå Adams og Essex kapittel 4.8.

Oppgåve 15.4 (Ekstra/heimeoppgåve) Oppgåve 5 frå Adams og Essex kapittel 4.6.

Oppgåve 15.5 (Ekstra) Oppgåve 4 frå Adams og Essex kapittel 4.7.