Fellesemnet i Matematikk

Økt 9. Meir derivasjon

Hyperbolske Funksjonar

9.3. Hyperbolske Funksjonar

Me definerer dei hyperbolske funksjonane sinh og cosh.

Oppgåve 9.4 Løys oppgåve 2 frå kapittel 3.6 i Adams og Essex.